Centrul școlar pentru educație incluzivă - Albatros Constanța
Acest Site a fost realizat în cadrul proiectului  „Integrarea socială şi profesională a tinerilor  cu cerinţe educative speciale” având ca parteneri Center for Familiy Activities Het Balanske,  Tielt- Winge Belgia şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros” Constanţa şi ca finanţatori Guvernul  Flamand  şi Consiliul Judeţean Constanţa.
This site was developed within the project "Social and professional integration of young people with special educational needs" in partnership with Center for Family Activities Het Balanske, Tielt-Winge Belgium and the School Centre for Inclusive Education "Albatros" Constanta, financed by the Flemish Government and Constanta County Council.

Curicculum Vitae Instituţional

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros” Constanţa a luat fiinţă la data de 15 decembrie 1955 cu scopul de a califica în meseriile de croitor şi cizmar invalizii motorii care nu puteau fi productivi din cauza invalidităţii, pornind cu o secţie pentru croitorie cu două clase şi o secţie pentru cizmărie cu alte două clase.

Între anii 1955- 1960 instituţia a purtat numele de Scoală Profesională Specială nr. 17 Constanţa şi Şcoala Medie Specială de Contabilitate Constanţa. Prima avea durata de un an iar cea de-a doua cu durata de trei ani, fiind două forme separate de învaţământ, unde au absolvit 247 de elevi, şi respectiv 242 elevi.

Între anii 1960-1965 fiinteaza Scoala Tehnica Speciala de Contabilitate, cu durata de sase ani, fiind o forma de învatamânt superior.

În anul 1965 se înfiinţează Liceul Economic Special Constanţa, cu durata de patru ani. Liceul functionează între anii 1965-1983 urmând o întrerupere de zece ani, reluându-şi activitatea în 1993 pentru a se desfiinţa în 2001.

În anul 1983 se înfiinţează singura instituţie de învaţământ special cu profil profesional pentru elevi cu deficienţe neuropsihice.

Între anii 2004-2007 scoala a funcţionat sub denumirea de Şcoala de Arte şi Meserii iar din 2007 şcoala este cunoscută sub denumirea de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Albatros".

Centrul Şcolar "Albatros" raspunde nevoilor educationale si de formare profesionala în domeniul turism si alimentatie,textile-pielarie,estetica si igiena corpului omenesc pentru elevii proveniti atât din învatamântul de masa cât si din învatamântul special din municipiu, localitatile limitrofe municipiului si localitati din judetele învecinate.

Din punct de vedere economic, şcoala este finanţată de către Consiliul Judeţean Constanţa.

Pentru realizarea obiectului de activitate, şcoala vizează urmatoarele obiective:
  • Corelarea ofertă-nevoi de calificare pe piaţa muncii;
  • Orientarea şi informarea în carieră a elevilor;
  • Formarea de competenţe profesionale;
  • Parteneriate cu parinţii si comunitatea locală;
  • Şanse egale pentru toţi copii.