Centrul școlar pentru educație incluzivă - Albatros Constanța

Academic

CE ÎŞI PROPUNE CENTRUL ŞCOLAR "ALBATROS"?
 • Implementarea învăţării centrate pe elev;
 • Eficientizarea parteneriatului cu agenţii economici;
 • Formarea continuă a personalului didactic;
 • Asigurarea calitaţii învăţământului preuniversitar;
 • Modernizarea bazei materiale a şcolii;
 • Asigurarea de şanse egale pentru obţinerea unei calificări;
 • Utilizarea calculatorului în activitatea instructiv-educativă;
 • Compensare, prin terapii specifice, pentru elevii cu:
  • dificultăţi de învăţare, de dezvoltare, de adaptare;
  • tulburări de limbaj, de comportament;
  • deficienţe fizice, neuro-motorii, senzoriale;
 • Asistenţa educaţională, terapeutic-recuperatorie pentru elevii cu cerinţe educative speciale integraţi în clasele de învăţământ de masă;
 • Informare şi consiliere pentru părinţi.

FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

Liceu tehnologic (rută directă) – zi
 • Tehnician în gastronomie
  • învăţământ de masă
  • învăţământ special
 • Coafor stilist
  • învăţământ de masă
  • învăţământ special
 • Tehnician în industrie textilă
  • învăţământ special
Liceu tehnologic (rută progresivă) – zi
 • Tehnician în gastronomie
  • învăţământ special
 • Coafor- stilist
  • învăţământ special
Şcoală profesională
 • Bucătar
 • învăţământ special
Şcoală postliceală
 • Tehnician nutriţionist
  • învăţământ de masă fara taxa
 • Cosmetician
  • învăţământ special fara taxa
 • Tehnician maseur
  • învăţământ special fara taxa