Centrul școlar pentru educație incluzivă - Albatros Constanța

Despre noi

CE ESTE CENTRUL ŞCOLAR "ALBATROS"?

Singura instituţie de învăţământ preuniversitar din Constanţa ce oferă şanse egale pentru toţi elevii printr-un proces instructiv-educativ de calitate care să-i formeze pentru viitoarea carieră cât şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.


CUI I SE ADRESEAZĂ CENTRUL ŞCOLAR "ALBATROS"?

Tinerilor din:învăţământul de masă,
învăţământul incluziv,
învăţământul special, care au promovat sau nu testele naţionale.


MISIUNEA ŞCOLII

Şcoala este cea care trebuie să asigure la un nivel ridicat tot ceea ce este necesar pentru instruirea şi educarea elevilor, pentru integrarea lor în societate, indiferent de problemele personale, de posibilităţile materiale ale familiei din care provine elevul.
Misiunea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Albatros" Constanţa este să oferim un proces de instruire şi educaţie de calitate, cu şanse egale pentru toţi elevii, care să-i formeze pentru viitoarea carieră cât şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.


VIZIUNEA ŞCOLII

Activitatea CSEI "ALBATROS"  va fi  dedicată asistării celor interesaţi în  asigurarea accesului la educaţie a tuturor copiilor prin educaţie formală şi servicii educaţionale acordate copiilor cu şi fără cerinţe educative speciale, şcolarizaţi atât în învatãmântul special cât si în învătamântul de masă (sprijinindu-i in acest sens pas cu pas în alegerea celor mai bune programe educationale), precum şi a personalului care este implicat în educaţia acestora.
CSEI "Albatros" va deveni centru de resurse umane pentru personalul din învăţământul incluziv.