Centrul școlar pentru educație incluzivă - Albatros Constanța

RAPORT PRIVIND REZULTATELE SUB-PROIECTULUI FINANTAT DIN SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE – RUNDA I

RAPORT
PRIVIND REZULTATELE SUB-PROIECTULUI
FINANTAT DIN SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE – RUNDA I

Obiectivul general al proiectului  a vizat dezvoltarea abilităţilor de învăţare, de via෣ă independentă şi dezvoltare personală a elevilor, în vederea creşterii gradului de retenţie în anii de liceu, a participării la examenul de bacalaureat  şi a  promovării cu succes a acestuia.
Ţinta strategică a Planului de Acţiune al Şcolii din care derivă obiectivul general enunţat este: „Dezvoltarea resursei umane” care are următoarele obiective generale:
  • sprijinirea elevilor  în descoperirea şi valorificarea propriilor disponibilităţi intelectuale, afective şi fizice, necesare fie continuării studiilor, fie integrării armonioase în viaţa socioprofesională.
  • perfecţionarea continuă a cadrelor didactice în vederea desfăşurării  unui demers didactic de calitate.
Obiective specifice
O1. Creşterea promovabilităţii la finalul şcolar cu 5% ţn fiecare an de proiect;
O2. Scăderea abandonului la finalul anului şcolar cu 5% ţn fiecare an de proiect;
O3. Creşterea mediei generale de promovare la finalul anului şcolar cu 10% ţn fiecare an de proiect;
O4. Creşterea  numărului absolvenţilor liceului participantţi la examenul de bacalaureat cu cel puţin un elev, ţn fiecare an de proiect;
O5. Creşterea  numărului  de elevi promovaţi la examenul de bacalaureat cu cel puţin un elev, ţn fiecare an de proiect.
 
Inapoi