Top
 

Proiecte și programe europene

„PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 10.12.2023

  

CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ” ALBATROS “, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului „DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ”ALBATROS” CONSTANȚA”/ cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-1058, proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.Proiectul se desfășoară în perioada DECEMBRIE 2023 -IANUARIE 2025,valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 295133.89lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene–Următoarea Generație UE.

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator inteligent” pentru cadrele didactice. Proiectul vizează de asemenea creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar

Activitățile derulate în cadrul proiectului:

  • Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unui laborator inteligent digital, (smartlab) conform OME nr. 3497/2022
  • Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive
  • Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ
  • Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat prin 2 sesiuni de instruire
Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru mobilități Erasmus în anul școlar 2023-2024, aferente proiectelor 2022-1-RO01-KA120-SCH-000105528 și 2023-1-RO01-KA121-VET-000139705
FIŞA DE ÎNSCRIERE A CANDIDAȚILOR – CADRE DIDACTICE- Proiect nr.:  2023-1-RO01-KA121-SCH-000121627
Selecţia echipei de implementare a Programului ERASMUS+, domeniul Educație Școlară (SCH), Contract nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000121627
Selecţia echipei de implementare a Programului ERASMUS+1, Acțiunea Cheie1–Formare profesională (VET), Contract nr. 2023-1-RO01-KA121-VET-000139705
Cerere echipa de implementare
DECLARATIE DE ACCEPTARE A MODALITĂȚII DE SELECȚIE pentru constituirea echipei de implementare în cadrul Proiectelor de acreditare ERASMUS+ cu nr. de referință 2023-1-RO01-KA121-VET-000139705 și nr. de referință 2023-1-RO01-KA121-SCH-000121627.
ANGAJAMENT DE PARTICIPARE la activitățile  echipei de implementare în cadrul Proiectelor de acreditare ERASMUS+ cu nr. de referință 2023-1-RO01-KA121-VET-000139705 și nr. de referință 2023-1-RO01-KA121-SCH-000121627.